Utdelningsområde

ValdemarsviksBladet kommer ut till hushåll i Valdemarsviks kommun,
Kvarnvik-Hannäs, Falerum, Yxnerum, Loftahammar, Edsbruk, Överum,
norra delarna av Gamleby, Östra Ryd, Mogata, Bottna, Norra och
Södra Finnö, Ramsdal, Börrum m.fl.

ValdemarsviksBladet kommer även ut till alla företag och kontor i
Valdemarsviks kommun.

Majnumret är sammanslaget med Valdemarsviksguiden och skickas,
förutom ordinarie utdelning, även ut till fritidshusägare och
turistbyråer m.fl.

I juni och juli kommer vi, förutom ordinarie utdelning, även ut till
fritidsboende i samtliga utgivningsområden.

Vi når ut till era primära kunder!